Produkty

Soulution 711 STEREO-AMP

Série 7 Soulution 711 STEREO-AMP
Série 7 Soulution 711 STEREO-AMP

Stereo koncový zesilovač s diskrétní dual mono konstrukcí

Zásluhou své výjimečné rychlosti dokáže stereofonní koncový zesilovač Soulution 711 zesílit hudební signál s nejvyšší možnou precizností. Navíc disponuje dostatečnou sílou a stabilitou pro zvládnutí každé dostupné reproduktorové soustavy.

Filozofie
Ideální zesilovač je stabilní a nezávislý na zátěži reproduktorů, pracuje přesně v rámci hladiny a fáze. Signálové cesty má co nejkratší a nepoužívá triky tranzistorové technologie, jako jsou vysoce otevřený obvod napěťového zisku a silná záporná zpětná vazba. Takový zesilovač může dosáhnout dobrých výsledků měření, ale často bude znít hůř ve srovnání s méně komplikovanou konstrukcí lampového zesilovače. Zesilovač Soulution je navržen tak, aby byl velmi rychlý a měl extrémně široký frekvenční rozsah (1MHz/ -3dB) a také vysokou impulsní odezvu - jmenovitý proud. Toho nelze dosáhnout u lampových zesilovačů s výstupními transformátory.

Blokové schéma a vnitřní uspořádání
Zesilovač je konstruován jako diskrétní dual mono koncový stupeň. Každý audio kanál má identickou desku zesilovacích obvodů s vlastním odděleným napájením pro dosažení maximální separace kanálů.
Šasi přístroje je nedílnou součástí konstrukčního návrhu s vícenásobnou funkcí, jako chlazení výkonových tranzistorů nebo minimalizace mikrofonických vlivů.

Koncový stupeň
Za vstupy je obvod zajišťující nízkou impedanci vstupního signálu. "Chybový zesilovač" signál nezesiluje za účelem zajištění nejrychlejší a nejpřesnější kontroly úrovně.
Napětí je zesilováno ve "vyrovnávací paměti s fixním ziskem". Toto je pokrokový zesilovací obvod pracující v širokém frekvenčním pásmu, s nulovou zpětnou vazbou na vstupu a s velmi nízkými hodnotami zkreslení.
"Proudový zesilovač", výkonová část Soulution 711, poskytuje požadovaný výkon pro reproduktory prostřednictvím 14-ti výkonových tranzistorů s tepelnou kontrolou, se schopností dodat špičkový proud až 120A. Široké přenosové pásmo je zajištěno speciálním systémem "turn-off acceleration" pro síť výkonových tranzistorů.

"error amp" a "fixed gain buffer"
"Chybový zesilovač" nezesiluje signál, ale pouze opravuje jakékoliv odchylky nízké úrovně v rozsahu do 0.1 dB. Zásluhou tohoto faktu speciální operační zesilovač pracuje nejen velmi rychle ale také extrémně s korekcí chyb s poměrem 100000.
"Vyrovnávací paměť s fixním ziskem" je sestavena z napěťově-proudového měniče a obvodu "current-mirror". Napětí je zesíleno faktorem 20, který je definováno prostřednictvím sítě pasivních odporů. Extrémně rychlé tranzistory (80 MHz) jsou řízeny analogovým počítačem.
Obvodové řešení je optimalizováno s důrazem na co nejkratší signálové cesty. Dvě vertikální obvodové desky jsou spojené pomocí stříbrných kontaktů.
Plný výkon a preciznost tohoto vysoce lineárního zesilovacího obvodu může být dosaženo pouze za předpokladu stálých teplotních podmínek, proto je zapouzdřen speciální syntetickou pryskyřicí.

"current amp"
Výkonové tranzistory jsou připevněny na měděném hranolu o síle 6mm pro ideální tepelnou vazbu. 14 výkonových tranzistorů je nepřetržitě kontrolováno obvodem pro zachování stálé teploty a klidového proudu. Pro dosažení maximálně lineárních provozních podmínek je nastaven příkon bez signálu na 200 W a přebytečné teplo je odváděno povrchem celého šasi zesilovače.
Zásluhou velmi nízké výstupní impedance (1 miliOhm) je zesilovač Soulution 711 schopen poskytnout teoretický špičkový proud větší než 200A, který je permanentně sledován a omezen na maximálně 120A.
Pro dosažení frekvenčního pásma v rozsahu DC - 1MHz v celém výkonovém pásmu, jsou výkonové tranzistory zrychlené speciálním obvodem "turn-off acceleration" vylučujícím elektrony z tranzistorů změnou z vodivého stavu na izolační stav.

Zdroj napájení
Nové napájení mono zesilovače soulution 711 je založeno na modulech „spínaného režimu“ audio kategorie. Čtyři 600VA jednotky spolu s highendovými filtračními kondenzátory (>1 000 000 µF) poskytují dostatečnou výkonovou rezervu, která zesilovači umožňuje snadnou reprodukci všech složitých hudebních signálů.
Obvody, které se nepodílejí na zpracování hudebního signálu nemají žádný vliv na zvukový výkon a kvalitu.

Konektory a nastavení před provozem
Nesymetrické vstupní konektory pro spojení zesilovače s předzesilovačem jsou poslední generace společnosti WBT. Pro symetrické spojení je požito velmi kvalitní spojení od společnosti Neutrik.
Přepínače na zadním panelu přístroje slouží k zapnutí přístroje, nastavení přístroje a nastavení jasu displeje. Navíc můžete volit mezi dvěma pracovními režimy: "Bridged" nebo "Bi – Amping".

Výstupní výkon
2 x 150W do 8 Ω, 2 x 300W do 4 Ω
Činitel tlumení
>10000
THD + N
<0.001 %
Rychlost přeběhu
400 ns
Vstupní impedance
Sym. 4.7 kΩ, Asym. 10 kΩ
Výstupní impedance
0.001 Ω
Výstupní proud
120 A (max.)
Maximální výstupní napětí
31 Vrms
Kmitočtový rozsah
DC-1 MHz
Odstup signál/šum
>108 dB
Spotřeba
Standby <0.5 W, nečinný 180-200 W
Rozměry (V x Š x H)
277 x 480 x 535 mm
Cena
1 230 000 Kč
ceník Soulution

— SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY —
^
© RP AUDIO 2018     Aktuality
Ceníky
Recenze výrobků
Obchodní podmínky
info@rpaudio.cz
 
 
 
+420 596 110 872
+420 737 366 831