Produkty

Soulution 725 PRE-AMP

Série 7 Soulution 725 PRE-AMP
Série 7 Soulution 725 PRE-AMP
Série 7 Soulution 725 PRE-AMP

Předzesilovač kategorie Top Class

Ještě nezesílený hudební signál, přicházející ze zdroje, musí být zeslaben na požadovanou poslechovou hladinu. Přitom platí zásada: Preciznost, preciznost, preciznost! Toto platí jak pro linkové vstupy, tak pro vstup gramofonu MC. Navíc nejdokonalejší měřicí zařízení nesmí být schopno zjistit jakékoliv zkreslení v hudebním signálu. Rychlost předzesilovače Soulution 725 umožňuje sledovat velmi tiché hudební signály s plným rozlišením.

Filozofie
Ideální předzesilovač nepřidává žádné zkreslení k hudebnímu signálu a pracuje přesně v rámci hladiny a fáze. Má velmi nízký přeslech mezi kanály a vstupy. Signálové cesty jsou zkráceny na minimum a disponuje dostatečnou sílou výstupních obvodů pro zvládnutí dlouhých kabelů vedoucích ke koncovým stupňům. Také předzesilovač Soulution 725 je velmi rychlý (2 MHz/ -3dB) i bez použití triků tranzistorové technologie, jako jsou vysoce otevřený obvod napěťového zisku a silná záporná zpětná vazba. Zásluhou intenzivního použití pokročilých technologii se předzesilovač 725 přibližuje ideálu.

Blokové schéma a vnitřní uspořádání
Obvodové řešení dual-mono předzesilovače Soulution 725 zajišťuje přeslechy na velmi nízké úrovni, což je nezbytný předpoklad pro stereofonní prostorovou reprodukci. Linkové vstupy včetně vstupů pro gramofonovou přenosku jsou striktně kanálově odděleny.
Přenoskový zesilovač je umístěn na vlastní desce nad audio obvody předzesilovače a spojen pomocí stříbrných konektorů. Pro nejkratší signálové cesty a nejmenší množství součástek v signálové cestě je předzesilovač konstruován jako nesymetrický.

Výstupní obvody
Výstupní obvody jsou optimalizovány pro rychlost, preciznost a dostatečnou proudovou rezervu. Zásluhou nízké výstupní impedance 2 ohmy a práce ve třídě A (40mA klidový proud) je výstup předzesilovače stabilní s každou zátěži bez vlivu dlouhých kabelových spojů.
Teoretický maximální proud 3 A je omezen na 1 A ochranným obvodem vně signálové cesty. Dále zásluhou širokého frekvenčního rozsahu do 1 MHz (-3 dB) - vnitřně jsou obvody schopny pracovat až do kmitočtu 40 MHz - jsou všechny detaily hudby reprodukovány přirozeně.
Reprodukce dostává opravdu třírozměrný holografický obraz (kvalitní záznam je nezbytným předpokladem). Výkon výstupních obvodů zajistí, že všechny tyto detaily jsou opravdu odeslány k výkonovému stupni bez kabelových ztrát.

Ovládání hlasitosti
Ovládání hlasitosti je řešeno vysoce přesnými odpory, které jsou spínány pomocí sady relé. Nastavení stereo vyvážení je řešeno stejným způsobem.
Zamezení vzniku vysokofrekvenčních špiček při přepínání odporů má předzesilovač 725 dodatečnou řídicí jednotku hlasitosti (programovatelný zisk zesilovače). Jakmile otočíte knoflíkem hlasitosti je tento obvod aktivován. Změna hlasitosti se provede bez jakéhokoliv lupnutí a s analogovým pocitem. Po nastavení se signál vrátí zpět do obvodu s přesnými odpory pro nejkvalitnější hudební výkon.

Phono-MC-předzesilovač (volitelný)
Vývoj a konstrukce ideálního phono-předzesilovače je výzvou pro každého tvůrce audio zařízení vysoké třídy. Zesílení až do hladiny 80 dB (schopnost 10000 násobně zesílit slabé signály) s fázovou přesností, zejména zpracování vysokých kmitočtů (vnitřní kmitočtová charakteristika 1MHz/ -3dB) při kompenzaci podle křivky RIAA-IEC. Toto je jen možné s vícestupňovou koncepcí zesílení v kombinaci se součástkami vysoké kvality.

Zdroj napájení
Provedení napájecího zdroje je důležité pro přesnou činnost každého předzesilovače. Nejdůležitější je napájecí jednotka pro audio obvody. Předzesilovač Soulution 725 má ovšem dva napájecí zdroje. Jeden pro digitální část a jeden pro analogové audio sekce.
Pro zásobu energii analogových audio částí je použit inovační obvod velmi podobný výkonovému zesilovači, který zajišťuje nejvyšší stabilitu dodávaného napětí. Distribuce proudu do všech obvodů je rozvedena prostřednictvím masivních měděných kolejnic s nízkým odporem. Tento jedinečný koncept dovoluje poskytnout proud z jednoho nejvhodnějšího bodu do všech audio obvodů ve stejné kvalitě.

THD + N
<0.0006 %
Rychlost přeběhu
400 ns
Separace kanálů
105 dB
Vstupní impedance
Sym. 2 kΩ, Asym. 47 kΩ
Výstupní impedance
2 Ω
Kmitočtový rozsah
DC-1 MHz
Odstup signál/šum
130 dB
Spotřeba
Standby <0.5 W, 60 W
Rozměry (V x Š x H)
167 x 480 x 467 mm
Cena
920 000 Kč
ceník Soulution

— SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY —
^
© RP AUDIO 2018     Aktuality
Ceníky
Recenze výrobků
Obchodní podmínky
info@rpaudio.cz
 
 
 
+420 596 110 872
+420 737 366 831