soulution 711 stereo amplifier

1.200.000 

Stereo koncový zesilovač s diskrétní dual mono konstrukcí

Zásluhou své výjimečné rychlosti dokáže stereofonní koncový zesilovač Soulution 711 zesílit hudební signál s nejvyšší možnou precizností. Navíc disponuje dostatečnou sílou a stabilitou pro zvládnutí každé dostupné reproduktorové soustavy.

Filozofie

Ideální zesilovač je stabilní a nezávislý na zátěži reproduktorů, pracuje přesně v rámci hladiny a fáze. Signálové cesty má co nejkratší a nepoužívá triky tranzistorové technologie, jako jsou vysoce otevřený obvod napěťového zisku a silná záporná zpětná vazba. Takový zesilovač může dosáhnout dobrých výsledků měření, ale často bude znít hůř ve srovnání s méně komplikovanou konstrukcí lampového zesilovače. Zesilovač Soulution je navržen tak, aby byl velmi rychlý a měl extrémně široký frekvenční rozsah (1MHz/ -3dB) a také vysokou impulsní odezvu – jmenovitý proud. Toho nelze dosáhnout u lampových zesilovačů s výstupními transformátory.

Blokové schéma a vnitřní uspořádání

Zesilovač je konstruován jako diskrétní dual mono koncový stupeň. Každý audio kanál má identickou desku zesilovacích obvodů s vlastním odděleným napájením pro dosažení maximální separace kanálů.
Šasi přístroje je nedílnou součástí konstrukčního návrhu s vícenásobnou funkcí, jako chlazení výkonových tranzistorů nebo minimalizace mikrofonických vlivů.

Koncový stupeň

Za vstupy je obvod zajišťující nízkou impedanci vstupního signálu. “Chybový zesilovač” signál nezesiluje za účelem zajištění nejrychlejší a nejpřesnější kontroly úrovně.
Napětí je zesilováno ve “vyrovnávací paměti s fixním ziskem”. Toto je pokrokový zesilovací obvod pracující v širokém frekvenčním pásmu, s nulovou zpětnou vazbou na vstupu a s velmi nízkými hodnotami zkreslení.
“Proudový zesilovač”, výkonová část Soulution 711, poskytuje požadovaný výkon pro reproduktory prostřednictvím 14-ti výkonových tranzistorů s tepelnou kontrolou, se schopností dodat špičkový proud až 120A. Široké přenosové pásmo je zajištěno speciálním systémem “turn-off acceleration” pro síť výkonových tranzistorů.

“error amp” a “fixed gain buffer”

“Chybový zesilovač” nezesiluje signál, ale pouze opravuje jakékoliv odchylky nízké úrovně v rozsahu do 0.1 dB. Zásluhou tohoto faktu speciální operační zesilovač pracuje nejen velmi rychle ale také extrémně s korekcí chyb s poměrem 100000.
“Vyrovnávací paměť s fixním ziskem” je sestavena z napěťově-proudového měniče a obvodu “current-mirror”. Napětí je zesíleno faktorem 20, který je definováno prostřednictvím sítě pasivních odporů. Extrémně rychlé tranzistory (80 MHz) jsou řízeny analogovým počítačem.
Obvodové řešení je optimalizováno s důrazem na co nejkratší signálové cesty. Dvě vertikální obvodové desky jsou spojené pomocí stříbrných kontaktů.
Plný výkon a preciznost tohoto vysoce lineárního zesilovacího obvodu může být dosaženo pouze za předpokladu stálých teplotních podmínek, proto je zapouzdřen speciální syntetickou pryskyřicí.

“current amp”

Výkonové tranzistory jsou připevněny na měděném hranolu o síle 6mm pro ideální tepelnou vazbu. 14 výkonových tranzistorů je nepřetržitě kontrolováno obvodem pro zachování stálé teploty a klidového proudu. Pro dosažení maximálně lineárních provozních podmínek je nastaven příkon bez signálu na 200 W a přebytečné teplo je odváděno povrchem celého šasi zesilovače.
Zásluhou velmi nízké výstupní impedance (1 miliOhm) je zesilovač Soulution 711 schopen poskytnout teoretický špičkový proud větší než 200A, který je permanentně sledován a omezen na maximálně 120A.
Pro dosažení frekvenčního pásma v rozsahu DC – 1MHz v celém výkonovém pásmu, jsou výkonové tranzistory zrychlené speciálním obvodem “turn-off acceleration” vylučujícím elektrony z tranzistorů změnou z vodivého stavu na izolační stav.

Zdroj napájení

Nové napájení mono zesilovače soulution 711 je založeno na modulech „spínaného režimu“ audio kategorie. Čtyři 600VA jednotky spolu s highendovými filtračními kondenzátory (>1 000 000 µF) poskytují dostatečnou výkonovou rezervu, která zesilovači umožňuje snadnou reprodukci všech složitých hudebních signálů.
Obvody, které se nepodílejí na zpracování hudebního signálu nemají žádný vliv na zvukový výkon a kvalitu.

Konektory a nastavení před provozem

Nesymetrické vstupní konektory pro spojení zesilovače s předzesilovačem jsou poslední generace společnosti WBT. Pro symetrické spojení je požito velmi kvalitní spojení od společnosti Neutrik.
Přepínače na zadním panelu přístroje slouží k zapnutí přístroje, nastavení přístroje a nastavení jasu displeje. Navíc můžete volit mezi dvěma pracovními režimy: “Bridged” nebo “Bi – Amping”.

Mains 220 – 240 V (50 – 60 Hz)
100 – 120 V (50 – 60 Hz)
Power consumption < 0.5 W standby
idle 300 W
max 1600 W
Outputs 2 pairs Cu-terminal,
gold plated
Gain + 26 dB
Power output 2 × 150 W @ 8 Ω
2 × 300 W @ 4 Ω
2 × 600 W @ 2 Ω
Pulse power > 2 × 6000 W
Frequency response (– 3 dB) 0 – 1 MHz
THD + N < 0.001% at 50 W @ 4 Ω
(20 Hz – 20 kHz)
IM distortions < 0.005% SMPTE
< 0.0006 CCIR
Signal-to-noise ratio 108 dB (5 W @ 1 kHz)
Channel separation > 120 dB @ 1 kHz
Damping factor > 10 000
Output current max 120 A (limited)
Inputs 1 × balanced (XLR)
1 × unbalanced (RCA)
Input impedance 4.8 kΩ balanced (XLR)
10 kΩ unbalanced (RCA)
Dimensions 480 × 280 × 535 mm
(W × H × D)
Weight approx. 65 kg
LINK (remote turn-on) 12 V control signal

Philosophy

A CD or SACD player brings both digital and analogue domains into an audio system. For the very highest quality sound every part of the player is critical. A high-quality D/A converter alone is no longer enough. The 746 unites a top quality optical drive, a super-precise master clock generator, an intelligent digital signal processor with over­sampling, and analogue output stages of the utmost quality. Together they ensure nothing in the music is lost on its way from disc to output connection.

Design

As with its Series 7 sibling the 560 D/A-Converter is packed with cutting-edge tech­nology with one objective – the love of music. The parallels include a consistent dual mono design in the output stages and separate power supplies for digital elec­tronics and the analogue stages. The 560 D/A-Converter adds a digital volume control that allows direct connec­tion to a power amplifier.

D/A conversion

Burr-Brown devices perform D/A conversion only. Their internal upsampling and filter stages are not used. The output currents are converted to voltage and then filtered. With an internal bandwidth of 40 MHz, this current/voltage conversion stage allows best signal-to-noise performance and maximum dynamics in the analogue domain.

Brand

soulution

Kategorie: , Štítek: