soulution 725 preamplifier

816.000 

Předzesilovač kategorie Top Class

Ještě nezesílený hudební signál, přicházející ze zdroje, musí být zeslaben na požadovanou poslechovou hladinu. Přitom platí zásada: Preciznost, preciznost, preciznost! Toto platí jak pro linkové vstupy, tak pro vstup gramofonu MC. Navíc nejdokonalejší měřicí zařízení nesmí být schopno zjistit jakékoliv zkreslení v hudebním signálu. Rychlost předzesilovače Soulution 725 umožňuje sledovat velmi tiché hudební signály s plným rozlišením.

Filozofie

Ideální předzesilovač nepřidává žádné zkreslení k hudebnímu signálu a pracuje přesně v rámci hladiny a fáze. Má velmi nízký přeslech mezi kanály a vstupy. Signálové cesty jsou zkráceny na minimum a disponuje dostatečnou sílou výstupních obvodů pro zvládnutí dlouhých kabelů vedoucích ke koncovým stupňům. Také předzesilovač Soulution 725 je velmi rychlý (2 MHz/ -3dB) i bez použití triků tranzistorové technologie, jako jsou vysoce otevřený obvod napěťového zisku a silná záporná zpětná vazba. Zásluhou intenzivního použití pokročilých technologii se předzesilovač 725 přibližuje ideálu.

Blokové schéma a vnitřní uspořádání

Obvodové řešení dual-mono předzesilovače Soulution 725 zajišťuje přeslechy na velmi nízké úrovni, což je nezbytný předpoklad pro stereofonní prostorovou reprodukci. Linkové vstupy včetně vstupů pro gramofonovou přenosku jsou striktně kanálově odděleny.
Přenoskový zesilovač je umístěn na vlastní desce nad audio obvody předzesilovače a spojen pomocí stříbrných konektorů. Pro nejkratší signálové cesty a nejmenší množství součástek v signálové cestě je předzesilovač konstruován jako nesymetrický.

Výstupní obvody

Výstupní obvody jsou optimalizovány pro rychlost, preciznost a dostatečnou proudovou rezervu. Zásluhou nízké výstupní impedance 2 ohmy a práce ve třídě A (40mA klidový proud) je výstup předzesilovače stabilní s každou zátěži bez vlivu dlouhých kabelových spojů.
Teoretický maximální proud 3 A je omezen na 1 A ochranným obvodem vně signálové cesty. Dále zásluhou širokého frekvenčního rozsahu do 1 MHz (-3 dB) – vnitřně jsou obvody schopny pracovat až do kmitočtu 40 MHz – jsou všechny detaily hudby reprodukovány přirozeně.
Reprodukce dostává opravdu třírozměrný holografický obraz (kvalitní záznam je nezbytným předpokladem). Výkon výstupních obvodů zajistí, že všechny tyto detaily jsou opravdu odeslány k výkonovému stupni bez kabelových ztrát.

Ovládání hlasitosti

Ovládání hlasitosti je řešeno vysoce přesnými odpory, které jsou spínány pomocí sady relé. Nastavení stereo vyvážení je řešeno stejným způsobem.
Zamezení vzniku vysokofrekvenčních špiček při přepínání odporů má předzesilovač 725 dodatečnou řídicí jednotku hlasitosti (programovatelný zisk zesilovače). Jakmile otočíte knoflíkem hlasitosti je tento obvod aktivován. Změna hlasitosti se provede bez jakéhokoliv lupnutí a s analogovým pocitem. Po nastavení se signál vrátí zpět do obvodu s přesnými odpory pro nejkvalitnější hudební výkon.

Phono-MC-předzesilovač (volitelný)

Vývoj a konstrukce ideálního phono-předzesilovače je výzvou pro každého tvůrce audio zařízení vysoké třídy. Zesílení až do hladiny 80 dB (schopnost 10000 násobně zesílit slabé signály) s fázovou přesností, zejména zpracování vysokých kmitočtů (vnitřní kmitočtová charakteristika 1MHz/ -3dB) při kompenzaci podle křivky RIAA-IEC. Toto je jen možné s vícestupňovou koncepcí zesílení v kombinaci se součástkami vysoké kvality.

Zdroj napájení

Provedení napájecího zdroje je důležité pro přesnou činnost každého předzesilovače. Nejdůležitější je napájecí jednotka pro audio obvody. Předzesilovač Soulution 725 má ovšem dva napájecí zdroje. Jeden pro digitální část a jeden pro analogové audio sekce.
Pro zásobu energii analogových audio částí je použit inovační obvod velmi podobný výkonovému zesilovači, který zajišťuje nejvyšší stabilitu dodávaného napětí. Distribuce proudu do všech obvodů je rozvedena prostřednictvím masivních měděných kolejnic s nízkým odporem. Tento jedinečný koncept dovoluje poskytnout proud z jednoho nejvhodnějšího bodu do všech audio obvodů ve stejné kvalitě.

Mains 220 – 240 V (50 – 60 Hz)
100 – 120 V (50 – 60 Hz)
Power consumption < 0.5 W standby
60 W device in operation
Inputs 2 × balanced (XLR)
3 × unbalanced (RCA)
1 × Phono-MC (optional)
Input impedance 2 kΩ balanced (XLR)
47 kΩ unbalanced(RCA)
10 – 1000 Ω (adjustable)
Outputs 1 × balanced (XLR)
1 × unbalanced (RCA)
Frequency response (– 3 dB) 0 – 1 MHz
THD + N < 0.00009% (20 Hz – 20 kHz)
Signal-to-noise ratio > 140 dB
Channel separation > 110 dB
Gain + 9.5 dB balanced (XLR)
+ 3.5 dB unbalanced (RCA)
+ 54/60 dB Phono-MC unbalanced (optional)
plus gain adaption + 3/+ 6/+ 9 dB
Volume control range 0 to – 79 dB in 1 dB steps
Output impedance 2 Ω balanced (XLR)
2 Ω unbalanced (RCA)
Output voltage 16 VRMS balanced (XLR)
8 VRMS unbalanced (RCA)
Output current max 1 A (limited by protection circuit)
Dimensions 480 × 167 × 450 mm
Weight approx. 30 kg
LINK (remote turn-on) 12 V control signal

hifi-voice.com 11/2014

 

KLADY
+ nádherné provedení
+ excelentní čistota a rozlišení
+ velmi přesná, příjemná regulace hlasitosti
+ dokonalý partner pro monobloky soulution 701
+ zvuk patří k tomu nejlepšímu, co si můžete koupit

ZÁPORY
– cena je poměrně vysoká, byť pokud vám vadí, nejste cílová skupina firmy soulution
– výrobce trochu šetřil na počtu konektorů

Philosophy

A CD or SACD player brings both digital and analogue domains into an audio system. For the very highest quality sound every part of the player is critical. A high-quality D/A converter alone is no longer enough. The 746 unites a top quality optical drive, a super-precise master clock generator, an intelligent digital signal processor with over­sampling, and analogue output stages of the utmost quality. Together they ensure nothing in the music is lost on its way from disc to output connection.

Design

As with its Series 7 sibling the 560 D/A-Converter is packed with cutting-edge tech­nology with one objective – the love of music. The parallels include a consistent dual mono design in the output stages and separate power supplies for digital elec­tronics and the analogue stages. The 560 D/A-Converter adds a digital volume control that allows direct connec­tion to a power amplifier.

D/A conversion

Burr-Brown devices perform D/A conversion only. Their internal upsampling and filter stages are not used. The output currents are converted to voltage and then filtered. With an internal bandwidth of 40 MHz, this current/voltage conversion stage allows best signal-to-noise performance and maximum dynamics in the analogue domain.

Brand

soulution

Kategorie: , Štítek: