Gryphon VIP Series M5 Powercord

59.900 

Napájecí kabel

Jak mohou pouhé dva metry super napájecího kabelu udělat jakýkoli slyšitelný rozdíl, když je vedení v elektrické síti velmi podřadné a navíc je mezi domovem a nestabilní elektrárnou 20 000 metrů tenkého stárnoucího drátu?

To je určitě zásadní otázka pro spotřebitele, který se rozhodne pro pořízení velmi drahého napájecího kabelu, bez ohledu na to, jak dobře to zní.

Stejně jako je tomu u celé řady dalších věcí týkající se kvalitního audia, nabízená vysvětlení jsou často kreativnější než samotné produkty a nikdy jsme o tomto tématu neslyšeli nic, co by dávalo smysl.

Naše teorie a konstrukční platforma napájecího kabelu VIP M5 je taková, že rozhodujícím aspektem napájecího kabelu není to, co dělá, ale spíše daleko důležitější otázka, co nedělá.

Zadní strana zesilovače, předzesilovače nebo jiného aktivního zvukového komponentu je velmi “vytížená”. Zde jsou citlivé signály přenášeny dovnitř a ven; některé jsou symetrické, jiné jednoduché nesymetrické, jiné dokonce pomocí nestíněných kabelů. Pak jsou zde kabely reproduktorů, které reproduktorům přenášejí zesílenou verzi naší vzácné zvukové “zprávy”.

Uprostřed tohoto nepřátelského prostředí je jádro našeho příběhu: napájecí kabel nesoucí strašlivé úrovně šumu a rušení. Ve většině případů je el. síť infikována vším, co je k ní připojeno, myčky, klimatizace, otvírače garážových vrat, ledničky, počítače a jejich periferní komponenty. Dlouhý seznam je noční můrou a jistým receptem na potíže.

Dobře, co s tím ale můžeme dělat?

Hardcore nadšenec má vyhrazené elektrické vedení, které není sdíleno – alespoň teoreticky – s domácími spotřebiči. Má také vyhrazené zemnící vedení, protože sdílené uzemnění je společnou sběrnicí pro všechen odpad, který nechcete sdílet. Může dokonce mít kondicionéry elektrického vedení, filtry, transformátory atd., všechny se sadou vlastních problémů. Ovšem i v těchto případech stále existuje rozdíl mezi napájecími kabely.

Konstrukce VIP M5 je založena na teorii, která nám dává smysl: že napájecí kabel v těsné blízkosti citlivých propojení a obvodů musí mít nízké záření, aby nedošlo ke kontaminaci jeho okolí. M5 má vynikající vodiče, které mu umožňují přenášet vysoké výkony jež vyžadují velké zesilovače. Izolace je extrémně těsná, aby se zabránilo možnému zkreslení způsobeném vibracemi. Má také vlastní vyhrazený zemnící vodič v odpovídajících rozměrech a materiálech.

Vodiče a zemnění jsou účinně odizolovány elektrickou stínící fólií pod velmi hustou, silně opletenou měděnou clonou. U kabelu M5 je toto extrémní stínění připojeno k vyhrazenému zemnícímu drátu k účinnému odvodu rušení, které by jinak mohlo uniknout a vyzařovat z napájecího kabelu a znečišťovat citlivé okolí.

Takže vylepšení, které uslyšíte, je jednoduše odstranění emisí z obvykle špatně stíněného napájecího kabelu, což ostatním kabelům ve vaší sestavě umožní provádět to nejlepší. Nejcitelnějším efektem je především zvýšený pocit „temného pozadí“ – ticha mezi nástroji. Toto ticho podporuje zážitek z dynamiky, tedy rozdílem mezi tichem a velmi hlasitým signálem.

Verze M5 je již čtvrtá generace napájecích kabelů Gryphon od jejich uvedení na konci 80. let. M5 je dodáván ve 2metrové délce a je osazený konektory Furutech. Ostatní délky jsou k dispozici na speciální objednávku.

Brand

Gryphon

Kategorie: , Štítek: